Sorteringsskovl

Den første sorteringsskovl i Danmark fra finske ViperMetal sikrer genanvendelse af jord

ReTec Miljø, som har forhandlingen af ViperMetal knuse- og sorteringsskovle i Danmark, har solgt den første sorteringsskovl i Danmark til en anlægsgartnervirksomhed, der har fokus på genanvendelse og grøn omstilling.

Peter Ry Schmidt, salgskonsulent ved ReTec Miljø, fortæller: ”Vi er rigtig glade for, at den første ViperMetal sorteringsskovl nu er taget i brug i Danmark og allerede har sorteret de første 100 m3 jord. Der kører mange af disse skovle i Sverige og Finland, hvor de er kendt for deres høje kvalitet og robusthed, og vi kan kun bekræfte, at skovlen er bundsolid. Det er også nødvendigt, for kunden kører skovlen i Trekantområdet, hvor der er en svær lerjord".

Klimaregnskab medvirkende årsag til investering

Uffe Klinkby, indehaver af anlægsgartnervirksomheden Have og Skov: ”Det var vigtigt for os, at skovlen ikke kun var robust, men også at den belastede miljøet mindst muligt; Ofte har sorteringsskovle sliddele i plast, og det kan skabe mikroplast i jorden, når de slides under arbejdet. Denne skovl er derimod lavet af stål, hvilket sikrer, at vi undgår mikroplastforurening, når vi forbereder og sorterer jorden fra vores projekter til genanvendelse".

En anden årsag til at Have og Skov investerede i sorteringsskovlen skal ses i lyset af deres arbejde med virksomhedens klimaregnskab. En fremskrivning af deres CO2-udledning viste nemlig, at transporten af overskudsjord til genbrugspladsen og indkøb af ren muld var en stor post. ”Det virker lidt skørt, at vi er nødt til at køre ren muld fra projekter på genbrugspladsen, og at vi dermed ikke kan genanvende jorden, når vi nu alligevel skal flytte den. Med den nye skovl er det dog heldigvis fortid, og vi kan nu genanvende overskudsjorden”, smiler Uffe.

Unik opbygning sikrer optimalt resultat i jord

Hele sorteringsskovlen VPH 3-1500 inkl. skiverne er lavet i slidstærkt 100 % Hardox stål og har et unikt rotor- og skivedesign, som giver en høj kvalitet i outputtet og en høj kapacitet. Af samme årsag er skovlene både 22-45 % lettere, og kapaciteten er op til 35 % højere, end ved hvad der typisk ellers findes på markedet. Det er alt i alt med til at sikre et lavere forbrug, en stabil drift samt ikke mindst en lang levetid.

Skiverne er desuden påmonteret særlige skrabere, så de renses under brugen og al jorden dermed udnyttes optimalt.

Fokus på grøn maskinpark og ansattes arbejdsvilkår

Jorden, som Have og Skov får til overs, fremkommer typisk under anlægning af haver, bede og belægninger, plantning af træer og hække mv. og bliver i et klimaregnskab betragtet som en del af virksomhedens affald og påvirker derfor regnskabet negativt.

I den forbindelse samt som især et led i Have og Skov´s engagement i FN´s 17 Verdensmål fokuserer de på en så grøn maskinpark som muligt. Dette indebærer brugen af GTL-brændstof og alkylatbenzin for at minimere CO2-udledningen fra deres maskiner. Derudover anvender de så vidt muligt elektriske, lette maskiner og hjælpeudstyr, såsom netop sorteringsskovlen, så vægten og støjniveauet reduceres. ”Det gavner ikke kun klimaet, men også vores ansatte – og ja, faktisk også vores kunder”, tilføjer Uffe.

Peter overtager ordet: ”Skovlen er udstyret med elementer til finsortering i 3 fraktionsstørrelser, som nemt og hurtigt kan udskiftes på kun 15 minutter. Det giver Have og Skov en øget fleksibilitet under sigtningen og lufter samtidig også jorden yderligere, så den bliver nemmere at arbejde med for de ansatte. Derudover er det generelt tidsbesparende, når jorden ikke først skal udsættes for unødvendig transport, men ligger klar til brug. På sigt kan de måske endda sortere jorden direkte ved deres kunder”.

Peter fortsætter: ”Noget andet der også er nemt, er vedligeholdelsen; De skal kun smøre lejerne en gang pr. skift og alle smørepunkterne er samlet. Det er nemt og bekvemt og det påvirker de ansattes arbejdsvilkår og arbejdsglæde positivt”, afslutter han.

1, 2, skovl…. og sortér

ViperMetal sorteringsskovle, som påmonteres f.eks. en gummiged, miniged eller gravemaskine, er egnede til at sortere en række af materialer, heriblandt jord. Sorteringen foregår ved, at skovlen tager en skovlfuld jord og med 2, 3 eller 4 aksler med påmonterede skiver sigter inputmaterialet, som f.eks. består af en blanding af sten, rødder, hårde jord- og lerklumper og almindelig jord. Skiverne med en foruddefineret afstand, tillader det mindre materiale (typisk ren jord) at sive igennem, mens det materiale som er større end afstanden, forbliver i skovlen og vippes ud, når materialet er sorteret. Herefter tages en ny skovlfuld og processen gentages. Herved opnås der to fraktioner; en ren og fin jordfraktion samt en restfraktion.

 

Foto: Fra venstre til højre: Salgskonsulent Peter Ry Schmidt (ReTec) og Uffe Klinkby (Have og Skov) står foran ViperMetal sorteringsskovlen og giver hinanden hånd på handlen.

Vær et skridt foran...