Sortering af glas

For at minimere tabet af glas har Redwave designet løsninger til glasbearbejdning ved at opretholde en ensartet og jævnt fordelt materialestrøm i og gennem systemet. Derfor vælger Redwave også de bedst tilgængelige systemer til forbehandling af glasstrømmen og anskaffer dem fra pålidelige underleverandører. Det sikrer, at inputmaterialet forberedes optimalt til sorteringsprocessen vha. sensorbaserede sorteringsmaskiner.

Sorteringsmaskinerne i kombination med AI-softwaren ”Mate” giver kunderne et overvågningssystem i anlægget, som på den lange bane forbedrer anlæggets produktivitet.

Indtil nu kunne mørkt og tykt glas ikke skelnes fra uigennemsigtige stoffer såsom keramik på grund af de lave transmissionsværdier, og glas af høj kvalitet endte dermed i rejekt-stakken. Det er derfor vigtigt også at sortere det mørke glas, da det er med til at reducere glastabet og øge effektiviteten i anlægget.

Separering af glas

Redwave kan sortere glas i følgende farver:

Glas - ReTec

Flint glas sortering - ReTec    Flintglas
Brunt glas sortering - ReTec    Brunt glas
Semi- farvet glas sortering - ReTec    Semi-farvet glas
     
Grønt glas sortering - ReTec   Grønt glas
     
Mørkt glas sortering - ReTec   Mørkt glas

Sorteringsprocessen i glas

Processen i at sortere glas består af flere steps, hvor de ønskede materialer fjernes skridt for skridt, indtil der er et rent slutprodukt:

Processen i sortering af glas - ReTec

 

Under sorteringsprocessen bliver urenheder og uønskede materialer frasorteret. Det kan f.eks. være:

KSP sortering - ReTec    KSP
Plast sortering - ReTec    Plast
Glaskeramik sortering - ReTec    Glaskeramik
Metal sortering - ReTec   Metal
     
Blyglas sortering - ReTec   Blyglas

 

Separering og sortering af glas giver en økonomisk gevinst, en højere kapacitet i anlægget og en høj kvalitet/renhed i slutfraktionerne. Redwave har udviklet flere maskiner, som kan sortere glas samt de dertilhørende urenheder. Du kan læse mere om sorteringsmaskinerne her: 2i, CX/CXF og XRF-G.

Brochure

Download brochure om Redwave glassortering

Video

Her kan du se en video om et glasforarbejdningsanlæg:

Vær et skridt foran...