Sortering af husholdningsaffald

Afhængigt af landet findes der forskellige indsamlingssystemer til affald, hvilket fører til forskellige opgaver inden for sorteringsteknologien. For eksempel består emballageaffald normalt af forskellige plastmaterialer, papir og glas, mens det i Storbritannien hovedsageligt består af tørt, blandet affald (papir, pap, folier, plastemballage, metaller, aluminium og i mange tilfælde glas). Tungt, blandet affald indeholder normalt større materialer, og det medfører, at sorteringen af husholdningernes affald er meget forskellig. Det betyder igen, at Redwave har stor erfaring med at frasortere og separere diverse materialer fra husholdningsstrømmen og her sikre maksimal renhed af de sorterede fraktioner.

Separering af husholdningsaffald

Redwave kan sortere forskellige fraktioner, heriblandt:

Plast sortering - ReTec    Plast
Papir husholdningsaffald sortering - ReTec    Papir
Restaffald sortering - ReTec    Restaffald
Glas husholdningsaffald sortering - ReTec   Glas
     
Metal husholdningsaffald sortering - ReTec   Metal

 

Separering og sortering af restaffald giver en økonomisk gevinst, en højere kapacitet i anlægget og en høj kvalitet/renhed i slutfraktionerne. Redwave har udviklet en maskine, som kan sortere husholdningsaffald samt de dertilhørende urenheder. Du kan læse mere om sorteringsmaskinen her: 2i.

Video

Her kan du se en video af sortering af husholdningsaffald:

 

Verdens største MBT anlæg benytter Redwave til at sortere MSW til waste2energy:

Vær et skridt foran...