Sortering af RDF

Affaldsafledt brændstof (RDF) er brændstoffer, der hovedsageligt fremstilles af industrielt, omfangsrigt og kommercielt affald eller sorteringsrester fra sorteringssystemer til genanvendeligt materiale. På denne måde kan energien indeholdt i affaldet bruges, mens primære ressourcer såsom kul, olie og gas kan spares og CO2-emissioner reduceres.

For at kunne producere RDF af høj kvalitet er det nødvendigt at materialet forarbejdes i nogle skridt. Det kan f.eks. være neddeling, sigtning, luftseparering og om nødvendigt også indeholde separering af andre værdifulde materialer såsom (ikke-) jernholdige metaller. RDF sektionen befries dermed for urenheder, og værdifulde materialer kan genvindes og recycles. Ved at neddele det resterende materiale, er det muligt at opnå et brændstof af en høj kvalitet.

Der kan fjernes uønskede materialer fra RDF-strømmen

Det kan f.eks. være:

 

PVC sortering - ReTec   PVC
     
Metal sortering - ReTec   Metal
     
Glas sortering - ReTec   Glas mv.
     
Sortering af sten - ReTec   Sten
     
Mursten - sortering - ReTec   Mursten

 

Separering og sortering af RDF giver en økonomisk gevinst, en højere kapacitet i anlægget og en høj kvalitet/renhed i slutfraktionerne. Redwave har udviklet en maskine, som kan sortere RDF samt de dertilhørende urenheder. Du kan læse mere om sorteringsmaskinen her: 2i)

Video

Her kan du se en video af en SRF/RDF sortering:

 

Video om optisk sortering af papir:

Vær et skridt foran...