Vindsigter fra Eggersmann Terra Select

Vindsigte V60

Terra Select vindsigte V60 - ReTec

Effektiv rensning af overstørrelsen, mens der sigtes.

Efter sigtning er der stadig en risiko for, at der kan være fremmedlegemer i grovfraktionen. Ved at tilknytte den mobile vindsigte Airfix V60 til den allerede tilstedeværende tromle- eller stjernesigte renses overstørrelsen, mens materialet sigtes. Lette materialer såsom plastikposer, folier, papir eller blade separeres fra materialet.

Den mobile vindsigte placeres for enden af båndet til grovfraktionen, hvor overstørrelsen renses for fremmedlegemerne vha. en sug-tryk-blæs funktion, som arbejder med 20,5 kW. Anordningen sættes fast på en container, som løbende fyldes op med det frasorterede plast.

Blæseren kan nemt flyttes med en gaffeltruck, ligesom det er muligt at håndtere vindsigten med en hurtig-skift anordning. Vindsigten Airfix V60 drives hydraulisk via en tromlesigte, mens det foregår elektrisk via en stjernesigte.

Brochure

Her kan du downloade brochure om Terra Select vindsigte.

Vær et skridt foran...