Kanalballepresser

“Betty” forbedrer arbejdsmiljøet

Amager RessourceCenter (ARC), også kendt som skibakken, ligger centralt i hovedstaden og tager sig af alt vedr. affald fra de fem ejerkommuner Dragør, Frederiksberg, Hvidovre,  København og Tårnby. Udover det fysiske arbejde med affaldet, arbejdes der også fokuseret med miljø og klima, med en målsætning om, at flest mulige materialer genbruges eller  genanvendes, så håndteringen af affaldet bliver klimaneutralt. Som et led i denne strategi støtter ARC FN`s 17 verdensmål. Her arbejdes der bl.a. med medarbejdernes sundhed og trivsel samt ansvarligt forbrug og produktion. Det var derfor naturligt at have disse to verdensmål med i tankerne, da udbudsmaterialet for indkøbet af en ny kanalballepresse, blev udarbejdet.

Læs hele kundecasen om Anis kanalballepressen ved ARC her.

Vær et skridt foran...