Ny maskine på affaldscenter

Pas på! Ny maskine på affaldscenter æder alt

ReTec Miljø har leveret den første maskine af sin slags i Danmark til Silkeborg Genbrug og Affald. En en-valset grovneddeler, som ikke står tilbage for noget materiale. Maskinen lever fuldt ud op til forventningerne, da selv det sværeste materiale, som de tidligere måtte bruge en del tid på at få bearbejdet - eller helt opgive, nu bliver neddelt så let som en leg.

Silkeborg Genbrug og Affald fik i begyndelsen af september leveret deres nye neddeler, en en-valset grovneddeler på larvefødder - en TEUTON Z 55 - den første af sin slags i Danmark.

Begrænset kapacitet
Tre år tidligere havde genbrugspladsen på Tandskovvej indkøbt en anden neddeler, men allerede kort tid efter kunne de desværre se, at den ikke levede op til deres forventninger. Den gav dem udfordringer, specielt når der skulle neddeles landbrugsfolie og bigbags. Når materiale var lagt i maskinen, reverserede den ofte (kørte valserne frem og tilbage for at få gang i neddelingen) og maskinføreren skulle dermed vente på at kunne føde maskinen med på ny, hvilket gjorde processen langsommelig.

Performance test
Derfor var man ekstra opmærksom på, hvad en ny maskine kunne klare, og havde derfor undersøgt markedet grundigt og gennemført et utal af test.

”Jeg skulle være 1000% sikker på, at jeg traf den rigtige beslutning, da maskinen er en dyr investering, fortæller Kim Mondrup Ewertsen, driftsleder på Affaldcenter Tandskov” og fortsætter: ”Derfor var det et must, at ReTec sagde ja til en performance test inden det endelige køb. Vi ville teste alt det, som den gamle maskine ikke formåede, så vi havde forinden samlet landbrugsfolie, bigbags og gulvtæpper sammen”.

”Testen blev en ren gennemkørsel af de tre fraktioner og trods det svære materiale, forløb testen uden stop og vi var overbevist. Til hverdag laver maskinføreren nu et miks af alle materialerne fra stort brændbart. Det giver et langt bedre flow og en meget højere kapacitet end tidligere. Det ses tydeligt at de medbringere, som transportbåndet under valsen er udstyret med, virkelig formår at få materialet ud af maskinen”, siger Kim.  

Grundig oplæring
Maskinen, som nu har kørt i 1,5 måned på Affaldscenter Tandskov, var ikke kun ny for maskinførerne i Silkeborg, men også for servicemontørerne hos ReTec. Derfor blev alle sat grundigt ind i alle knapper og funktioner på maskinen og fik god instruktion fra Eggersmann i Tyskland. Ingen måtte være i tvivl om noget, så oplæringen var meget detaljeorienteret.  

Et godt makkerpar
Per Lauersen er en af de tre maskinførere, som er blevet trænet i brugen af TEUTON-neddeleren. Det giver et godt ejerskab og samtidig værnes der mere om maskinen med færre brugere.

”Vi fylder maskinen med en gravemaskine med hævesænkbar førerkabine. Det gør, at vi hele tiden kan se, hvad der sker i tragten og kan fordele materialet der, hvor der er plads. Maskinen neddeler materialet så hurtig, at jeg kan læsse grab efter grab i. Før var der ventetid, når en ny grabfuld skulle læsses i. Ved behov kan maskinen reversere, og sker det, løfter jeg lidt på materialet og på den måde kommer vi i fællesskab hurtigt videre”, fortæller Per Lauersen.

Daglig vedligeholdelse
Per Lauersen er uddannet landbrugsmaskinmekaniker og for ham er det naturligt at passe og pleje sin makker. Når maskinen skal tankes, sørger Per for at blæse alle filtre af og tjekke olie. En gang om ugen skal den smøres og det er let at komme til.

”Maskinen er udstyret med vendbar køler og det er smart. Det støver en del, når vi kører i brændbart affald og det sætter sig på maskinen og går ind i filtrene. Den gamle maskine stoppede ofte til, så her måtte jeg stoppe maskine og blæse filtret rent, så motoren kunne få luft. Her vender køleren retningen, og enten blæser eller trækker luft ind, helt automatisk. Det sparer også en del tid og jeg er mere effektiv”, fortæller Per. 

Maskinen jobfunktioner
Maskinens job er at neddele fire fraktioner: Stort brændbart, trykimprægneret træ, rent træ og havepark affald, herunder også rødder. Det er muligt at justere grovheden af output med i alt 11 størrelser, men på Tandskovvej anvender de kun tre. Det tager ikke lange tid for maskinføreren at foretage dette skift, hvor kammen enkelt vippes ud og med håndskruer justeres maskinen til.

”Vi har købt maskinen uden sold, og kommer der en dag et krav fra vores modtager om, at neddelt træaffald skal være mere ensartet, vil vi være i stand til at imødekomme dette, så det der dejligt at have en maskine med flere muligheder.

Vi sparer tid
”Før tog det en hel uge at neddele den mængde, som neddeleren skulle igennem. Nu bruges maskinen maksimalt 3 dage om ugen. Maskinen tager alle materialer og det er meget positivt. På årsbasis kørte vi før 1300 timer, vores bud er, at vi kan klare samme mængde på 900 timer. Det betyder, at vi får frigivet mange grave- og mandetimer, som kan anvendes andre steder på genbrugspladsen. Vi er meget begejstrede for maskinen og forventer et godt samarbejde med ReTec”, slutter en tilfreds Kim Mondrup Ewertsen.

 

Hele referencehistorien som pdf: Ny maskine på affaldscenter æder alt

Yderligere information om grovneddeleren TEUTON 55 Z finder du her: Grovneddeler fra Eggersmann

Vær et skridt foran...