Forbehandlingsanlæg

VIVAB: Fra madaffald til biogas

Vatten och Miljö i Väst AB (VIVAB) driver siden 2009 VA- og affaldsvirksomhederne i Varberg og Falkenberg kommune i Sverige. VIVAB har ikke kun ansvaret for, at borgerne har adgang til rent og frisk vand i vandhanen, men har også ansvaret for at behandle den stigende mængde affald fra bemandede genbrugsstationer og fra husholdningerne.

Så da VIVAB ledte efter mulige løsninger for at forbedre affaldshåndteringen, var det et krav, at der skulle være tilstrækkelig kapacitet til at håndtere eventuelle ændringer i mængden i affaldsflowet samtidig med, at CO2 emissionerne skulle nedbringes.

VIVAB besluttede på den baggrund at bygge et helt nyt affaldsanlæg og omlastestation fra bunden, som ligger i direkte forbindelse med det eksisterende biogasanlæg i Gödastorp i Falkenberg. Det nye affaldsanlæg består af to dele:

  1. En omlastestation, hvor husholdningernes brandbare affald fra både Varberg og Falkenberg samles (før var det to separate stationer). Renovationsbilerne kommer her for at tømme deres indhold, hvorefter det overføres til større containere og transporteres videre til forbrænding.
  2. Et forbehandlingsanlæg for madaffald og emballerede levnedsmidler, hvor de organiske madrester bearbejdes

De 2 K´er: Kvalitet og Kapacitet

ReTec leverede i 2020 det nye Smicon forbehandlingsanlæg til VIVAB bestående af en modtagelsesrampe, selve forbehandlingsmaskinen, pumper og tanke. Hele anlægget skulle bl.a. overholde kvalitetskravene SPCR 120, som sikrer, at der er styr på de indkommende ”råvarer” og et højt niveau af mekanisk forarbejdning af råvarerne.

Affaldsanlægget bearbejder ca. 4.000 tons madaffald og 23.000 tons restaffald pr. år. ”Forbehandlingsanlægget fra Smicon forarbejder madaffaldet, således at dets output har en meget høj pulp-kvalitet. Det gør det nemmere at producere biogas. Samtidig har det en kapacitet på 10.000 tons madaffald pr. år, og det er rigeligt til VIVABs behov, også ved eventuelle fremtidige ændringer” fortæller Daniel Gunnarsson, salgskonsulent ved ReTec i Sverige.

Lokalt madaffald bliver til lokal produktion af biogas og biogødsel

I forbehandlingsanlægget bliver madaffaldet forbehandlet, dvs. at det uønskede materiale som f.eks. papir- og plastikemballage bliver frasorteret og sendt til forbrænding i forbrændingsanlægget, mens det tilbageværende organiske materiale bliver findelt ved, at det slynges op mod et sold. Herefter tilsættes der vand og/eller flydende fedtaffald som smøremiddel, så det danner det såkaldte ”slurry”. Ved hjælp af pumper, pumpes slurryen over i nogle tanke, inden det i selve biogasanlægget omdannes til biogas.

Den producerede biogas kan bruges til at brænde i et fyr ligesom olie og naturgas, som drivmiddel i visse typer af køretøjer eller det kan bruges til at lave elektricitet og fjernvarme.
Den gærede gylle, som er tilbage efter biogasprocessen, kan benyttes som gødningsstof til landsbrugsafgrøde og medfører takket være ”forbedringen” færre lugtgener og betydeligt færre drivhusgasser, når gyllens spredes på markerne.

Reduktion af CO2 udslip

Udover at omdannelse af madaffald til biogas er godt for miljøet, er det også godt for CO2 udslippet: Før i tiden blev madaffaldet transporteret til Jönköping, ca. 160 km væk, for at blive omdannet til biogas. Den reducerede transport betyder nu en reduktion på ca. 2800 t CO2 pr. år.

”For os her ved ReTec har det at være med til at levere et komplet anlæg helt fra bunden bidraget til yderligere erfaring i levering af forbehandlingsanlæg af madaffald. Og man kan da ikke undgå at blive lidt stolt, når man efterfølgende erfarer, at man har været med til at påvirke miljøet positivt”, afslutter Daniel med et smil.

 

Download casen her 

Vil du vide mere om forbehandlingsanlæg til madaffald kan du læse mere her.

Vær et skridt foran...