Første robotsorteringsanlæg fra ZenRobotics skal etableres i Danmark

Solum A/S og ReTec Miljø ApS indgår aftale om etablering af højteknologisk robotsorteringsanlæg til affald

Det innovative og avancerede affaldssorteringsanlæg bliver etableret i Roskilde og er baseret på en selv-lærende AI-teknologi, som bevirker, at robotanlægget bliver ét af Skandinaviens mest moderne sorteringsanlæg. Affaldet bliver her sorteret i adskillelige genanvendelige fraktioner.

Anlægget, som den finske robotsorteringsgigant- og frontløber ZenRobotics står bag og som ReTec Miljø er eneforhandler af i Danmark, forventes at være klar til brug i sommeren 2022. De topmoderne robotter vil være at finde på Solum´s anlæg i en telthal, der bliver bygget specielt til formålet. Her vil robotsorteringsanlægget sortere op til 25.000 tons blandet affald pr. år: Brændbart affald, storskrald, metal, træ og plast, som pladsen modtager fra kommuner, industri og erhverv, og med en fremtidig mulighed for udvidelse til tekstiler, farligt affald og drikkevarekartoner.

Det første robotsorteringsanlæg i Danmark til denne type affald.

Vi er meget glade for at kunne være med til at placere det første ZenRobotics anlæg i Danmark. Helt konkret, er det faktisk også det første robotanlæg i Danmark til denne type affald. Kernen i anlægget er netop den kunstige intelligens, som gør, at Solum nu vil få meget mere ud af sortere deres affald, inden det efterfølgende skal videreforarbejdes. Den nøglefærdige løsning er velafprøvet i over 100 installationer verden over, bl.a. i Malmø, Sydnorge og i verdens største robotanlæg med hele 12 robotarme i Helsinki i Finland. Et robotanlæg vil være med til at revolutionere affaldssorteringen, ikke kun hos Solum, men potentielt i hele Danmark, fortæller en synligt tilfreds Peter Ry Schmidt, salgskonsulent hos ReTec Miljø.

Morten Strandlod, kommerciel direktør hos Solum, uddyber: ”I Solum er cirkulære forretningsmodeller og bæredygtighed en del af vores DNA. Igennem en længere periode har vi været fokuseret på, hvordan vi med ny teknologi kan bidrage med bedre løsninger for vores kunder. I den forbindelse blev vi opmærksom på ZenRobotics´ robotsorteringsanlæg for affald, som kan løfte genanvendelsesprocenten og kvaliteten i det affald, som vi håndterer”.

Kunstig intelligens sikrer nøjagtig og lynhurtig sortering

Hjernen i robotsorteringsanlægget er den unikke kunstige intelligens, der vha. forskellige sensorer løbende analyserer affaldet, og som lærer at genkende former, farver og materialer. Takket være den specielle software er det muligt for robotten i realtime og ekstremt hurtigt og præcist at sortere affaldet. Den kan endda lære nye materialer/fraktioner at kende og kan dermed tilpasse sig eventuelle fremtidige ændringer i affaldsflowet.

Til at håndtere sorteringsopgaven har ZenRobotics udviklet en specialiseret robotarm, en såkaldt Heavy Picker, som kan løfte affald på op til 30 kg/stk. Det nye anlæg består af 2 robotarme, som tilsammen kan klare op til 4.000 pluk i timen, 24/7 – et menneske klarer til sammenligning ca. 700 pluk i timen og kan ikke arbejde i døgndrift uden pauser.

Sorteringen fortsætter – også selv om alle er gået hjem

Inden robotterne kommer i spil, føres materialet over en linje med en ballistisk sigte, som frasorterer fines og 2D materiale. Herefter bliver materialet vha. en læssemaskine læsset op i en fødekasse, som føder robotanlægget. Denne bufferkasse spiller en centralrolle i materialeflowet. Ved arbejdstidsophør fyldes fødekassen helt op, herefter slukkes lyset og medarbejderne kører hjem. Robotarmene fortsætter nu selvstændigt arbejdet og tømmer fødekassen i løbet af natten. Ofte arbejder robotanlægget på nedsat kapacitet i de mørke timer for netop at få en endnu renere sortering. Om morgenen møder medarbejderne ind, og påfyldningen starter forfra. Dermed udnyttes anlægget bedre.

En bæredygtig løsning

De automatiserede robotter gør det muligt kontinuerligt at finsortere fraktionerne og skille de forskellige typer af affald fra hinanden, og dermed forbedre genanvendelsesmulighederne og den cirkulære økonomi. Det går fint i spænd med både Solum´s og ReTec´s visioner, da vi begge ønsker at bidrage
positivt til bæredygtigheden og genanvendelsen af affald, uddyber Peter Ry Schmidt fra ReTec Miljø. Derudover eliminerer sorteringsanlægget sundhedsrisici forbundet med en manuel sorteringsproces, øger renhedsgraden med op til 98 % samt reducerer de dermed forbundne omkostninger”, afslutter han.

Morten Strandlod overtager ordet: ”Jeg oplever en markant interesse fra bygge- og anlægssektoren, hvor etableringen af anlægget er en kærkommen mulighed for at hæve genanvendelsesprocenterne for deres affald, skabe en større fleksibilitet i affaldssorteringen og skabe en større grad af dokumentation for affaldshåndteringen - det er win-win for alle, siger han med et smil.

 

Mere information om robotsortering? Læs mere her

Vær et skridt foran...