Robotsortering ZenRobotics - ReTec

Robot-sorterings-system til affald

Zenrobotics logo

ZenRobotics Recycler (ZRR) er verdens første robot-sorteringssystem til sortering af affald i forskellige fraktioner vha. kunstigt intelligente robotter og er førende indenfor feltet. ZenRobotics Recycler er designet til at øge effektiviteten af affaldssorteringen og reducere de dermed forbundne omkostninger. Robotløsningen er den næste generation af teknologi inden for recycling og genanvendelse. ZenRobotics Recycler er ikke en fremtidsteknologi – det er nutidens teknologi, som allerede anvendes til effektiv affaldssortering. Et anlæg til sortering af affald ved hjælp af robotter revolutionerer affaldsforarbejdningsindustrien, på samme måde som industrirobotterne engang gjorde det i bilindustrien. De er blot mere intelligente.

Intelligent affaldssortering

ZenRobotics Recycler er den perfekte kombination af software og hardware. Forskellige sensorer overvåger løbende affaldet. En intelligent, opgraderbar og lærenem styringssoftware analyserer sensordataerne i realtid. Højkvalitets og sejlivede robotter vælger hurtigt og præcist objekter af forskellige former og størrelser.

Hvordan virker det?

1.     ZRR-sensorenhed scanner materialet
2.     ZenRobotics Brain Control Software analyserer dataene og styrer robotterne
3.     ZenRobotics Brain (hjernen) identificerer materialer, genstande og grebspunkter
4.     ZenRobtics Smart Gripper griber det tilsvarende objekt
5.     Robotterne sorterer flere fraktioner på samme sted

Robotsortering ReTec

Høj præstation

ZenRobotics Recycler er hurtig, præcis og den mest kraftfulde løsning til sortering af affald ved hjælp af robotter. En typisk installation med 2 robotarme kan klare op til 4.000 picks i timen og kan let anvendes i 2-holdsskift. Et menneske klarer til sammenligning typisk 700 picks i timen, og kan ikke arbejde i døgndrift. 

Effekt = gennemsnitlig objektvægt x gennemsnitlig plukkehastighed = sorteret tons!

ZRR sorterer forskellige typer af materialer såvel som forskellige genstande samtidigt og reducerer derved behovet for en kompleks forbehandling af affaldet. En enkelt robotarm kan sortere op til 4 forskellige fraktioner – med høj præcision og op til 98 % renhed. ZRR kan også anvendes til “Hybrid-sortering”, hvor negativ og positiv sortering udføres samtidig.

ZRR kan sortere store og tunge genstande på op til 20 kg. ZenRobotics Smart Gripper kan åbne sig fra 50 til 500 mm, så der kan sorteres genstande af forskellig form og størrelse. Griberen er specielt udviklet til at imødekomme behovet for affaldssortering og til sikkert og stabilt at gribe efter genstande.

Hver robotarm har en stor arbejdsflade og kan kaste de sorterede genstande i forskellige skakte. Normalt bevæger hver robotarm sig på et område på 2 x 2 meter, hvilket muliggør en høj sorteringsgrad.

Læs mere om kunstig intelligens:   fast picker + heavy picker

Hvad kan ZRR sortere?

En enkelt robot kan på samme tid sortere forskellige materialer og genstande af forskellige former og størrelser. Kunderne sorterer i øjeblikket metaller, træ af forskellige kvaliteter, forskellige mineraler, hård plast og pap. Brugen af sensorer og intelligent software gør det muligt for robotten at lære at genkende nye materialer.

Software

Hvis robotenheden og de kraftige sensorer forestiller hænder og øjne på ZenRobotics Recyclers, så er den intelligente software hjernen. Derfor kaldes softwaren for ZenRobotics Brain. Takket være ZenRobotics Brain kan robotten behandle sensordata i realtid i stedet for at følge en forprogrammeret rutine.

Den unikke software muliggør ekstrem præcis og hurtig sortering af affald og samtidig separation af flere fraktioner. Systemet er i stand til at lære – du kan selv udvikle ZRR. Denne funktion gør systemet fremtidssikret og gør det muligt at reagere på ændringer i materialestrømmen og reagere på den samlede genanvendelsesproces.

ZRRs indlæringsevne gør det nemt at sortere nye fraktioner, øge sorteringskvaliteten eller finsortere en allerede sorteret fraktion. Herved har du den fulde kontrol over, hvad der bliver sorteret.

Moderne værktøjer til rapportering og observation

Med ZenRobotics Reporting Tool har du til enhver tid adgang til online analyser af materialet og sorteringsresultaterne. Her vil du få vigtige oplysninger, der giver dig mulighed for at styre og optimere anlægget.

Effektiv sortering af affald

Det fleksible ZenRobotics Recycler-System kan anvendes i forlængelse af et eksisterende system eller som en selvstændig stand-alone løsning. ZRR gør decentraliseret affaldssortering til et interessant alternativ – en enkel og effektiv løsning. Med få ekstra komponenter kan ZRR installeres – en overskuelig investering med lave driftsomkostninger.

Egnet til mig?

Ja! Hvis du arbejder i affaldsindustrien og også planlægger at være aktiv i denne branche i fremtiden, da er et robotanlæg uden tvivl noget for dig. Robotaffaldssortering er det næste skridt hen imod en fleksibel og effektiv separation af materialer. Nøgleord for robotter: omkostningseffektive, sortering-24-7 samt øget fortjeneste gennem fleksibilitet. 

At kunstig intelligent robotsortering er fremtiden illustreres yderligere i bygningen af et nyt sorteringsanlæg i Finland, hvor der indgår hele 12 robotarme, som sammen med den nyeste teknologi integrerer to forskellige slags forarbejdningslinjer. Læs indslaget her

 

Læs om aftaleindgåelse om det første ZenRobotics affaldssorteringsanlæg i Danmark her 

Hvis du har lyst til at læse mere om ZenRobotics, kan du klikke ind på deres hjemmeside her

En anden form for sortering er optisk sortering, som Redwave er kendt for. Læs mere om optisk sortering af affald her. 

Har du spørgsmål eller yderligere behov for information, er du velkommen til at kontakte os på tlf.: 74 56 81 06 eller ved at udfylde en kontaktformular.

Brochurer

ZenRobotics – Software

ZenRobotics produkt – specifikationer

ZenRobotics - produktoversigt

Case: ZRR3 – Endnu et robotanlæg fra ZenRobotics finsorterer affald

Brochure på Fast Picker

Brochure på Heavy Picker

Video

Har du flere spørgsmål til maskinerne?

- eller andre produktspecifikke ønsker, bedes du venligst kontakte følgende medarbejdere:

Peter Ry Schmidt

Peter Ry Schmidt

Salgskonsulent

Mail: prs@retec.dk
Mobil: +45 4091 5946

Vær et skridt foran...