Forbehandling af organisk affald - ReTec

Forbehandling af organisk affald

Forbehandling af organisk affald - ReTec

Hollandske SMICON fremstiller bio-separatorer, der anvendes til husholdningsaffald. Maskinen neddeler affaldet samtidig med, at emballagen bliver frasorteret. På den måde opnår brugeren en ren biomasse uden plast osv., som kan benyttes i produktionen af biogas. Smicon leverer i dag maskiner til en række forskellige industrier her i blandt fødevare industrien, hvor Smicons maskiner indgår i genanvendelsen af restprodukter.

  • Velegnet til emballerede og uemballerede levnedsmidler
  • Mindre strømforbrug pr. m3
  • I stand til at håndtere større produkter
  • Et godt slutprodukt med minimalt indhold af restemballage

Læs mere om Smicon forbehandlingsanlæg her.

 

Vaskeanlæg til spande - Smicon

Vaskeanlæg til affaldsspande - ReTec

Beholdere til organisk affald kan relativt nemt blive mindre appetitlige. Derfor har Smicon udviklet et vaskesystem, hvor beholderne vaskes og rengøres, og som kan klare op til 300 spande i timen (afhængig af beholdertypen). De rene spande bidrager ikke kun til at reducere eventuelle lugtgener, men også til at man kan få mest muligt ud af det organiske affald, når det omdannes til biogas.

Læs mere om Smicon vaskeanlæg her.

 

Filterskruepresse - Smicon

Smicon filtrering af organisk affald - ReTec

Få mest muligt ud af de flydende organiske affalds- og reststrømme med en filterskruepresse. Det afvandede produkt, som kommer ud af maskinen, er helt tørt og fri for væske.

Læs mere om Smicon filterskruepresse her.

Vær et skridt foran...