Nihot vindsigte - ReTec

Vindsigter og Film Vacuum System

 Nihot logo

Nihot fra Holland producerer luftteknologi til affalds- og genvindingsindustrien og er med 75 års erfaring én af de førende leverandører i verden indenfor området. De er effektive til at sortere materialer ved hjælp af luft og øger produktiviteten og effektiviteten i den nuværende affaldsseparationsproces. 

Vindsigter

Grundprincippet i vindsigten er, at der fødes op til 500 mm materiale (afhængig af model) ind via transportbåndet. Her møder inputtet en luftstrøm, hvorefter den tunge fraktion falder ned og føres bort, mens luften transporterer det lette materiale videre hen på et andet transportbånd og ud af vindsigteren. Begge fraktioner er dermed renere end før og kan videreforarbejdes, genbruges og/eller sælges til en højere pris.
Det er muligt at tilføje et yderligere step, således at der kan arbejdes med 3 fraktioner.

For at optimere det ønskede output kan man justere hastigheden på fødebåndet samt justere mængden af luft, der kommer ind i maskinen og også vinklen på luftstrømmen.

Grundprincip i vindsigtning

Nihot´s vindsigter benytter dermed negativt tryk (sug) til at separere materialer via volumen og vægt og har en meget høj nøjagtighed i sorteringen på op til 99 %. Udover effektiviteten er der også en anden fordel, nemlig at undertrykket bidrager til et støvfrit miljø.

Nihot´s vindsigter kan både være stationære, semi-mobile samt forefindes, som noget helt nyt, nu også på larvefødder. Få mere information om vindsigten på larvefødder her

Hvad gør Nihot´s vindsigter specielle?

 • Nihot har 75 års erfaring og er en anerkendt leder inden for separering vha. luft. De besidder dermed en stor ekspertise og viden, som de benytter til at optimere deres vindsigter
 • Vindsigternes systemer og komponenter er af høj kvalitet, de er bygget til langvarigt brug og kan bruges til stort set alle typer af affald
 • Høj grad af sorteringseffektivitet (op til 99%)
 • Der er mulighed for at få testet det ønskede materiale i Nihot´s fabrik samt mobile test enheder, hvor sorteringseffektiviteten kan bekræftes
 • Firmaet producerer alt 100% i huset, dvs. konkurrencedygtige priser og høj grad af egenkontrol
 • Lave omkostninger pr. ton

Vindsortering med mange anvendelsesmuligheder

Nihot´s vindsigter kan sortere et bredt udvalg af affaldsmaterialer:

Kommunalt affald - Nihot  Kommunalt affald   Plastik - Nihot  Plastik
C&I -Nihot  Erhvervs- & Industriaffald   Forbrændingsaske- Nihot  Forbrændingsaske
Emballager - Nihot  Emballager   ASR - Nihot  ASR
Kompost - Nihot  Kompost   Bygningsaffald - Nihot  Bygningsaffald
Glas-Nihot  Glas   RDF - Nihot  RDF

 

Fordele ved vindsigtning

Vindsigtning har mange fordele fremfor andre sigtningsmetoder. Fordelene er bl.a.

 • Negativt sug
 • Nem fjernelse af uønskede lette og/eller tunge materialer
 • Genbrug af specifikke materialer
 • Beskyttelse af efterfølgende neddelere
 • Lettere arbejde for optiske sorteringsmaskiner
 • Effektivitetsoptimering af ballistiske separatorer
 • Optimering af effektivitet ved manuel separering
 • Volumenopdeling af materialerne for at optimere de efterfølgende processer

Det er muligt at forbedre separeringen af lette og tunge materialer endnu mere ved at indsætte et DRS disc screen system foran selve vindsigteren. DRS sorterer single stream, kommunalt affald, bygningsaffald, træaffald, kompost, grønt affald, plastik, glas, dæk mv. i foruddefinerede fraktioner.

Brochure

Oversigt over Nihot vindsigtere

Andre sigter

Vi kan også anbefale vindsigter fra tyske Terra Select. Hvis vindsigter ikke lige er, hvad du søger, kan en mobil tromlesigte fra Gremac eller en stjernesigte med patenteret teknologi fra Ecostar være en mulighed.

 

Film Vacuum System

På steder hvor der foregår manuel sortering, er der mulighed for at tilknytte ekstra opsamlingssteder til udtagning af film og folier fra affaldsstrømme. Disse opsamlingssteder er meget fleksible og effektive, og består af en kombination af én eller flere sugeenheder over et bånd, en recirkulationsventilator og en Rotary Air Separator (RAS).

Film vacuum systemet (FVS) er et lukket system. Det betyder, at luften der bruges til at suge materialet op med, bringes 100 % tilbage til systemet. FVS kan meget nemt integreres i eksisterende sorteringsområder.

Hvad er princippet i separationsprocessen?

Materialet føres (manuelt) hen til sugeenheden og suges op heri. Det transporteres herefter pneumatisk videre til en RAS, hvor det falder ned på et transportbånd eller ned i et opbevaringsrum. 

Fordele ved Film Vaccum Systemet:

 • Lukket luftsystem
 • Den omgivende luft trækkes ikke ind
 • Påvirker ikke lufttemperaturen i lokalet
 • Man opretholder en ergonomisk korrekt plukning af materialer
 • FVS kan indeholde flere sugeenheder
 • Føjes nemt til nye eller eksisterende lokaler
 • Vedligeholdelsesfri

Video

Vindsigte SDS

Vindsigte SDX

Vindsigte SDi

Vindsigte WSS

Film Vacuum System

Har du flere spørgsmål til maskinerne?

- eller andre produktspecifikke ønsker, bedes du venligst kontakte følgende medarbejdere:

Peter Ry Schmidt

Peter Ry Schmidt

Salgskonsulent

Mail: prs@retec.dk
Mobil: +45 4091 5946

Hans Jacobsen

Hans Jacobsen

Salgskonsulent

Mail: hhj@retec.dk
Mobil: +45 44 12 81 12

Vær et skridt foran...