Nøglefærdig løsning - ReTec

Nøglefærdige løsninger til sorteringsanlæg

Med stor erfaring indenfor sammensætning af maskiner og anlæg til sortering og separering af affald kan vi her hos ReTec tilpasse løsningen til kundens behov og ønsker. Det kan både være en totalløsning bestående kun af vores egne maskiner eller en løsning, som kombinerer flere forskellige mærker. For os er det vigtigste, at der er tale om en bæredygtig løsning.

Med vores egen inhouse konstruktions- og produktionsafdeling sikrer vi samtidig, at løsningen tilpasses kundens faciliteter og tager hensyn til den ønskede kapacitet og kvalitet. Desuden kan vi hurtigt foretage justeringer af layoutet, skulle det være nødvendigt.

En turnkey-løsning til sortering af affald kan f.eks. være:

Robotsortering

ZenRobotics sorteringsanlæg til affald - ReTec

Anlæg med robotsortering, hvor robotarmene lynhurtigt og kontinuerligt opsamler forudbestemte affaldsfraktioner og giver en renhedsgrad på op til 98 %. Takket være den kunstige intelligens lærer systemet hele tiden og kan også lære nye fraktioner at kende. Robotsorteringsanlæg fra ZenRobotics etableres ofte i samspil med ballistiske sigter, bufferkasser og transportbånd.
Et robotsorteringsanlæg kan bl.a. sortere C&I, træ, byggeaffald, plast, tekstiler og metal.

Læs mere om robotsortering her.

 

Optisk sortering 

Optisk sorteringsanlæg Redwave - ReTecAnlæg der er baseret på optisk sortering benytter sensorer, kameraer, nær-infrarød og XRF-teknologi til at sortere inputmaterialet efter kemisk sammensætning, materiale eller farve. Det er muligt at sætte flere maskiner i forlængelse af hinanden hhv. som flere linjer og på den måde sortere et utal af fraktioner. Et optisk sorteringsanlæg kan, afhængig af hvad der præcist skal sorteres og det ønskede output, kombineres med f.eks. balleåbnere, neddelere, magnetseparator, tørreanlæg og vindsigter.
Et anlæg med optisk sortering fra Redwave kan håndtere f.eks. plast, husholdningsaffald, pap og papir, glas, metal, træ mv.

Læs mere om optisk sortering her.

 

Balleåbner og tromlesigte 

ReTec balleåbner og tromlesigte

Anlæg med en ReTec balleåbner og en ReTec tromlesigte. Her åbnes baller af f.eks. plast, SRF/RDF og papir, hvorefter det løsnede materiale føres over i tromlesigten. Her bliver det separeret i to fraktioner, hvor den største fraktion sammen med wire/wrapping kommer ud sammen og fines kommer ud i en anden fraktion. Begge fraktioner kan nu viderebearbejdes. Hvis man ønsker en zero-waste-løsning kan der efter tromlesigten sættes en neddeler op, som sørger for at neddele f.eks. ballewrappingen, således at ballewrappingen er klargjort til yderligere genanvendelse eller forbrænding.

Læs mere om balleåbnere her.

 

Forbehandling af KOD og separering af organisk og uorganisk materiale

KOD forbehandlingsanlæg - ReTecAnlæg til forarbejdning af KOD, hvor emballerede og uemballerede levnedsmidler separeres, således at der opstår to fraktioner; en ren organisk fraktion, som bliver iblandet væske for at danne det såkaldt pulp, som bliver omdannet til biogas i biogasanlægget og en fraktion med tør emballage, som f.eks. kan sendes til forbrænding. Som en del af Smicon-løsningen kan der også tilbydes med fødekasser, buffertanke, transportsnegle, opsamlingstanke og udladningspumper.

Læs mere om forbehandlingsanlæg her.

 

Gips recycling 

ReTec gips recycling

Anlæg, som forarbejder genbrugsgips og affaldsgips fra produktionen. Efter at gipsen har været igennem vores gipsvalse og gipssigte er der to fraktioner: En papirfraktion med papir der består af stort set rent gips og en anden fraktion bestående af fint og rent gipspulver, der kan recycles og genbruges i produktionen af ny gips. Et gipsanlæg kan sættes op som enkelte komponenter og som en totalløsning med transportsnegle, bånd og magnetseperator.

Læs mere om gipsrecycling her.

 

Sortering med tromle-, stjerne- og vindsigter

Tromlesigte og grovneddeler - ReTecAnlæg bestående af tromle-, stjerne- og/eller vindsigter, som sorterer materialet i 2-3 fraktioner. Sigterne kræver, at inputmaterialet ikke overstiger en vis størrelse og de kan derfor med fordel kombineres med en neddeler, som indsættes foran sigten. Neddeleren findeler materialet og gør det nemmere at opnå korrekt og hurtig sortering af fraktionerne.
Sigtesystemerne kan, afhængig af sigtetypen, håndtere et bredt udvalg af materialer såsom organisk affald, byggeaffald, husholdningsaffald, kompost, træ, grønt affald, RDF/SRF, metal, ASR mv.

Læs mere om tromle- og stjernesigter her og om vindsigter her.

Vær et skridt foran...