Forskellige løsninger til sortering af affald - ReTec

Sortering af affald

Sortering af affald er kommet for at blive. Det er blevet en integreret del af dagligdagen, både i de private husholdninger og i virksomhederne. Udover at sorteringen er sund fornuft giver det en række fordele, som er svære at komme udenom: De sorterede materialer er efterfølgende nemmere at bearbejde; det er nemmere at få en højere gensalgsværdi for dem fordi der er tale om renere fraktioner og deraf følgende højere genanvendelsesprocenter; det er nemmere at genanvende materialet i produktionen af nyt og sidst men ikke mindst gavner det miljøet og CO2 udledningen. Dette da genbrug og genanvendelse er langt mindre energikrævende end at skulle udvinde råmaterialerne og producere nye produkter.

Alle materialer kan sorteres og langt de fleste kan heldigvis også recycles. Nogle af de fraktioner, som kan sorteres, er bl.a. have-parkaffald, jord, sand, byggeaffald, C&I, metal, sten og mineraler, glas og keramik, tekstiler, affaldstræ, plast, papir og pap, brændbart affald, farligt affald og drikkevarekartoner.

 

Tromle- stjerne og vindsigter - Eggersmann

Terra Select sigte - ReTec

Eggersmann har tromle-, stjerne- og vindsigter i deres program. Sigterne leverer homogent output i 2 eller 3 fraktioner, har sigtelængder fra 3,2 - 7,5 m samt har en kapacitet på op til 250 m3/time.

Sigterne er rigtig gode til bl.a. have- parkaffald, jord, sand, byggeaffald mv.

Læs mere om Eggersmann sigter her.

 

Stjernesigter - Ecostar

Ecostar sigte til affaldssortering - ReTec

Ecostar er med sin patenterede disk-teknologi med seks- eller ottekantede skiver, lynhurtig til at sortere materialet i op til 3 fraktioner og samtidig spare på pladsen. Derudover har Ecostars sigter et anti-tilstopningssystem, som forhindrer materialerne i at vikle sig om akslerne. Det øger maskinens oppe-tid.

Ecostar sorterer bl.a. forbrændingsaske, affaldstræ, dæk, organisk affald, bil fluff, bygningsaffald, pap og pair og sorterer det også, såfremt det skulle være vådt.

Læs mere om Ecostar sigter her.

 

Tromlesigter - Gremac

Gremac - ReTec

Gremac producerer mobile tromlesigter, i 2 og 3 meters klassen, som med deres lave vægt op til 3500 kg må trækkes af en almindelig bil på og som trailer. Derudover er de alle standard udstyret med et kraftigt elektrisk drev, som kan kombineres med et aggregat. Forskellige soldmåtter med 2-80 mm hulstørrelse giver mulighed for at tilpasse outputstørrelsen. 

Gremac sorterer bl.a. jord, sten, grus, grønt affald, flis, træ, kompost, byggeaffald mv.

Læs mere om Gremac mobile tromlesigter her.

 

Vindsigter - Nihot

Nihot vindsigter - ReTec

Nihot er blandt de førende indenfor vindsigter i verden. Vindsigterne er simple, robuste og energieffektive, hvor op mod 60 % af luften genbruges, hvilket igen reducerer vedligeholdelsesomkostningerne. Derudover har vindsigterne en renhedsgrad på op til 99 %.

Nihot finsorterer bl.a. metal, ASR, C&I, C&D, plast og emballage, MSW, glas, biomasse, bundaske mv.

Læs mere om Nihot vindsigter her.

 

Optisk sortering - Redwave

Redwave optisk sortering af affald - ReTec

Optisk sortering med nær-infrarød, kameraer, sensorer og XRF-teknologi bevirker, at Redwave sorteringsmaskiner kan sortere materialet efter kemisk sammensætning, farve eller materiale. Deres maskiner separerer materialet vha. luftpust og kan takket være den innovative og intelligente software ”mate” hele tiden optimere sorteringsprocessen i maskinen/anlægget og dermed give endnu mere værdi for pengene.

Redwave sorterer bl.a. metal, husholdningsaffald, pap, papir, sten, mineraler, glas, keramik, plast og RDF/SRF.

Læs mere om optisk sortering med Redwave her.

 

Robotsortering - ZenRobotics

Robotsortering af affald - ReTec

Lynhurtig sortering af alskens affald med kontinuerlige forbedringer i renhedsprocenten takket være AI-teknologien samt mulighed for sortering døgnet rundt er, hvad man får med et robotsorteringsanlæg fra ZenRobotics. Robotarmene kan, afhængig af typen, løfte genstande op til 30 kg og foretage op til 4000 picks i timen – et menneske kan typisk foretage 700 picks i timen og kan ikke arbejde kontinuerligt.

Læs mere om robotsortering fra ZenRobotics her.

 

Stationære sorteringssystemer - BRT Hartner

Sidebillede af poseåber - ReTec

Poseåbnere til alm. poser og små plastikposer, så indholdet kan sorteres downstream, ballistiske sigter til separering af emballager, husholdningsaffald, industriaffald og byggeaffald i flere fraktioner samt rotorsigter til (fin-)sortering af f.eks. papir og papfraktioner er blandt de stationære maskiner, som BRT Hartner tilbyder. Deres +30 års erfaring viser sig i driftssikre og robuste maskiner, som vinder mere og mere indpas.

Læs mere om poseåbnere, ballistiske sigter og rotorsigter her.

 

Magnetsortering - Calamit

Magnetsortering af affald - ReTec

Italienske Calamit producerer industrimagneter til frasortering af metaller. Det skåner downstream maskinerne for potentielle nedbrud og for tidlig udskiftning af knive, møller og kværne.

Læs mere om magnetsortering her.

 

Sorteringsskovle - ViperMetal

Sorteringsskovl - ReTec

ViperMetal ´s sorteringskovle er udstyret med en unik 3D sorteringsteknologi, som frasorterer uønsket materiale og som er medvirkende til en øget produktivitet og højere kvalitet af det sigtede materiale. Sorteringsskovlene fås til gravemaskiner, gummiged og minilæssere op til 50 tons og bruges oftest til muldjord, træ, belægning, håndtering af affaldsmaterialer eller en blanding af det hele.

Læs mere ViperMetal sorteringsskovle her.

Vær et skridt foran...